Waardigheid en trots

Waardigheid en trots:
bereik je door de mens achter de cliënt te zien

Werkvormen:

• Voorstelling
• Training
• Intervisie
• Teambuilding
• Advies op de werkvloer
• Borging

Voorstelling

Samen met de pianist treed ik op voor een groep cursisten of afdelingen of familieleden. Het is een voorstelling op maat waar ingegaan wordt op actuele zaken en thema’s die de opdrachtgever belicht wil hebben.
Het wordt vaak als aftrap van een project gebruikt.

De voorstelling dient meerdere doelen:

• vermaak, entertainment, ontspanning
• op luchtige manier aankaarten van belangrijke thema’s
• mensen aan het (anders) denken zetten
• creëren van groepsgevoel
• persoonlijke noot (inbreng bewoners en/of personeel)
• begrip over en weer creëren

Verandering bereik je door mensen te raken op een manier die ze niet gewend zijn

Training
De training wordt op maat gemaakt met behulp van input van de manager. Samen met een pianist bereiken we de cursisten via muziek en werkvormen die ze niet gewend zijn. We werken vanuit de meervoudige intelligentie, een aanpak die alle zintuigen prikkelt zodat de boodschap langer blijft hangen. Er is interactie tussen de trainer en de cursisten en de cursisten onderling.

• dagdeel 3 tot 4 uur
• voorgesprek met opdrachtgever over de aandachtpunten
• training op maat maken
• bewustwording creëren middels werkvormen
• quiz
• cartoons
• keukentafel oefening
• lied op maat
• out of the box oefeningen

Door cursisten andere dingen te laten doen dan ze gewend zijn leren ze elkaar op een andere manier kennen. Ik probeer werkgerelateerde problemen in een ander kader te plaatsen zodat er beter gerelativeerd kan worden.
• weerbaarheid verhogen
• omgaan met tegenslag (gebruik makend van mijn boek: omgaan met tegenslag)

Referentie

De stijl en werkwijze van Mirjam kenmerkt zich door een gebruik van creatieve werkvormen om het ijs te breken en iets bij deelnemers los te maken.
Sleutelwoorden in haar aanpak zijn; emotie, begrip, confrontatie, humor, zang, nabijheid, veiligheid en ruimte.
Mirjam weet op een humorvolle en veilige manier groepen en individuen te bewegen tot openheid en kritische introspectie.
Vanuit haar ervaringen in zorg en welzijn, maar vooral vanuit de bereidheid ook haar eigen kwetsbaarheid te tonen, is Mirjam als geen ander in staat mensen en groepen in beweging te krijgen.

2012-2016, Paul Schoone, Directeur SVOZ Opleiding

Identiteit:
voorkom dat je na een begrafenis denkt: ‘dit had ik eerder willen weten’

Meelopen op de werkvloer
Door mee te lopen op de werkvloer leer ik de onbeschreven wetten en regels kennen die er spelen op een afdeling. De cultuur ‘proeven’ is van groot belang om een plan op maat te kunnen maken.

• ter plekke gericht advies geven
• inventariseren van knelpunten
• terugkoppelen van mijn bevindingen aan de opdrachtgever
• Zowel een gesprek aangaan met werknemer als de bewoner

In dit geval gaat er een oriënterend gesprek aan vooraf met de manager waar de nadruk in zijn team op wordt gelegd betreffende het project Vitaliteit.
• vitaal lichamelijk: bewegen, zelfstimulatie, voeding
• vitaal geestelijk: identiteit, denkstimulatie
• bejegening bewoners
• bejegening collega’s
• veerkracht, omgaan met tegenslag

Wanneer luisteren om te reageren, overgaat in luisteren, om te begrijpen, ontstaat er echt contact.

Intervisie
De kracht van intervisie is groot omdat het meerder doelen dient. De intervisie kan plaatsvinden tussen zorgenden maar ook tussen verschillende disciplines. De meerwaarde van dat laatste is dat er meer inzicht komt in elkaars werkwijze en begrip wordt gecreëerd, hierdoor verbetert de communicatie. Tijdens de intervisie maak ik ook gebruik van de meervoudige intelligentie en leer ik de cursisten ‘out of the box’ te denken en zo hun creatieve vermogen in te zetten bij complexe werksituaties.

Leermomenten van intervisie zijn:
• luisteren naar elkaar
• geven van adviezen aan elkaar
• creatief problemen oplossen
• problemen als een uitdaging zien
• kijken door elkaars bril
• elkaars verschillen gaan waarderen

Als begeleider krijg ik tijdens dit proces goed inzicht in de groepsdynamiek wat ik vervolgens meeneem in de vervolgstappen en de advisering aan de opdrachtgever.

Als je alle zintuigen prikkelt dan blijft de boodschap beter hangen.

Coaching

Medewerkers die niet mee kunnen of willen gaan in veranderingen -die nodig blijken voor een team- kunnen demotiverend werken en stagneren het proces. Belangrijk is te kijken waarom iemand dit gedrag vertoont.
• analyseren
• wat heeft iemand nodig
• stellen van grenzen

Borging

Het onderhouden van de besproken thema’s.
Herhaling zorgt dat het geleerde geïmplementeerd wordt in de dagelijkse routine. Om dat te verwezenlijken is het belangrijk om te blijven linken aan datgene wat de kwaliteit ten goede komt.

• evaluatie en opfrisbijeenkomst na half jaar.
• Wat is er blijven hangen?
• Wat is er nog nodig?

Voorstel
Mijn rol is meestal de rode draad door het project. Ik zorg dat het een begin en een eind krijgt en in goede banen wordt geleid. Middels herhaling en het spelen met de meervoudige intelligentie vergroot ik de kans dat de boodschap blijft hangen.
In overleg met de opdrachtgever kijk ik welke vormen het beste aansluiten bij de beleidsvisie.
Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever maak ik een totaalvoorstel op maat Dit voorstel bestaat uit onderdelen die ik zelf verzorg eventueel aangevuld met expertise van derden op specifieke gewenste onderdelen. Uiteraard kan het programma ook modulair worden ingezet.